Om

hornugglaDen här bloggen följer elever på i svenska och svenska som andraspråk åk 1-6.
Syftet är att elever ska skriva och dela med sig olika kunskaper och åsikter. De ska även utveckla en förmåga att kritiskt granska vad andra skriver. Eleverna ska även ha ett etiskt ställningstagande i sitt skrivande.
Olika texter av slag kommer att publiceras och eleverna skriver under alias.
Varför blev det nu Hornugglan som namn på en blogg?
Hornugglan finns i Europa, Nordamerika och i Asien. Vi har elever från flera delar av världen.
En uggla symboliserar läsandet och kunskapen för många och då passar en uggla. Tanken är att vi ska lära oss saker under bloggandet.
Eleverna som kommer att blogga går på Högalidsskolan, som ligger vid Hornstull.